Regeringen har idag tagit beslut om att skjuta upp tidpunkten för när landets kommuner ska ha ordnat separat insamling av matavfall. Detta gör man i syfte att få till samordningsvinster med kommande EU-krav på insamling av annat biologiskt avfall (trädgårds- och parkavfall). Det nya datum är den 31 december 2023. På detta sätt vill regeringen ge kommunerna bättre förutsättningar att planera för ett framtida krav på system och samtidigt fortsätta att utveckla servicegraden för medborgarna. Regeringen meddelar också att de återkommer med besked om inriktningen på och tidtabell för arbetet med de nya reglerna för biologiskt avfall.

Regeringen avser också att se över reglerna om bostadsnära insamling (FNI) av förpackningar. Man har dock beslutat om ändringar i övergångsbestämmelserna som innebär att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortsätta tillsvidare. Således är bostadsnära insamling som i dag erbjuds av kommuner eller avfallsföretag även fortsatt är tillåten.

Futuense använder cookies för att erbjuda dig den bästa upplevelsen av vår webbplats samt för marknadsförings- och statistikändamål.