I veckan som gick tog EU:s stats- och regeringscheferna beslut om klimatmål för år 2030. För att EU ska bli klimatneutralt till 2050 har man nu beslutat att redan 2030 ska utsläppen minskat med 55 procent i jämförelse med utsläppen 1990. EU har med detta mål ambitionen att vara drivande i världens klimatomställning för att stärka EU:s konkurrenskraft och skapa flera arbetstillfällen.

Hädanefter väntar förhandling med Europaparlamentet som vill se en sänkning på 60 procent. Huvudförhandlaren från parlamentet är den svenska socialdemokraten Jytte Guteland.