EU:s nya LCA-metodik får kritik från svenska forskare

EU:s nya LCA-metodik får kritik från svenska forskare

EU introducerade nyligen en ny metodik för livscykelanalyser vid namn ”Product Environmental Footprint”. Den nya LCA-metodiken har i syfte att främja en mer hållbar planet genom att ta hänsyn till hela livscykeln från uttag av råvaror till dess att de kasseras....