Satsningar på avfallsbrottslighet

Satsningar på avfallsbrottslighet

Regeringen avser att satsa 50 miljoner kronor för att förebygga, förhindra och bekämpa avfallsbrottslighet. Satsningar ämnar för förbättrad tillsyn, gränskontroll och förbättrat utredningsarbete. Problemen med avfallsbrottslighet växer både nationellt och...
En ny global överenskommelse om plast på väg

En ny global överenskommelse om plast på väg

Den 2 september hölls ett internationellt ministermöte om marin plastnedskräpning och plastföroreningar. En punkt som diskuterades var vilken strategi som behövs för att minska plastskräp och mikroplaster i havet. FN har uppmanat världens länder att formellt börja...