Den 2 september hölls ett internationellt ministermöte om marin plastnedskräpning och plastföroreningar. En punkt som diskuterades var vilken strategi som behövs för att minska plastskräp och mikroplaster i havet. FN har uppmanat världens länder att formellt börja förhandla om en global överenskommelse om plast. Hittills har 119 länder anslutit sig.

Tyskland, Ecuador, Ghana och Vietnam hade tagit initiativ till ministerkonferensen. Med konferensen hoppades man att manifestera stöd för överenskommelsen och man ville också söka stöd för att etablera en mellanstatlig förhandlingskommitté på UNEA 5:2. Under konferensen lades det fram ett förslag till gemensamt uttalande som länderna kommer att ta ställning till.

Produktion och användning av plast har ökat de senaste decennierna vilket medfört en ökning av plastskräp och mikroplaster på land och i haven. Detta skapar stora miljöproblem och i längden hotar den biologiska mångfalden.

Källa: Pressmeddelande, regeringen