Regeringen avser att satsa 50 miljoner kronor för att förebygga, förhindra och bekämpa avfallsbrottslighet. Satsningar ämnar för förbättrad tillsyn, gränskontroll och förbättrat utredningsarbete.

Problemen med avfallsbrottslighet växer både nationellt och internationellt och kan handla om organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet, smugglingsbrott och brottslighet som är kriminaliserad enligt miljöbalken.

I Sverige ansvarar ett flertal myndigheter för arbetet mot avfallsbrottslighet. Myndigheterna är Länsstyrelserna, Åklagarmyndigheten, Naturvårdsverket, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket, Transportstyrelsen och Polismyndigheten. Myndigheternas insatser och samverkan måste förstärkas.

Källa: pressmeddelande