Regeringen har beslutat om nya regler som flyttar återvinning närmare hemmen och som innebär att kommunerna tar över ansvaret för återvinning. Lagändringen syftar till att öka återvinningsgraden i Sverige och kommer att realiseras i tre steg, 1) år 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av återvinning från hushåll, 2) från januari 2026 ska även kommunerna ansvara för insamling på större offentliga platser såsom i parker och på torg och 3) år 2027 ska krav på fastighetsnära insamling uppfyllas och gäller plast, papper, glas och metall. Finansieringen av återvinning ska fortsättningsvis betalas av förpackningsproducenterna.

Beslut har även fattats som innebär förenklingar för verksamheter. Verksamheterna kommer kunna lämna förpackningsavfall gratis och utan volymbegränsning på mottagningsstationer runtom i landet.

Naturvårdsverket får även uppdraget att övervaka och utvärdera det nya systemet i samarbete med de centrala aktörerna.

Källa: Miljödepartementet

Futuense använder cookies för att erbjuda dig den bästa upplevelsen av vår webbplats samt för marknadsförings- och statistikändamål.