Satsningar på avfallsbrottslighet

Satsningar på avfallsbrottslighet

Regeringen avser att satsa 50 miljoner kronor för att förebygga, förhindra och bekämpa avfallsbrottslighet. Satsningar ämnar för förbättrad tillsyn, gränskontroll och förbättrat utredningsarbete. Problemen med avfallsbrottslighet växer både nationellt och...
En ny global överenskommelse om plast på väg

En ny global överenskommelse om plast på väg

Den 2 september hölls ett internationellt ministermöte om marin plastnedskräpning och plastföroreningar. En punkt som diskuterades var vilken strategi som behövs för att minska plastskräp och mikroplaster i havet. FN har uppmanat världens länder att formellt börja...
Regeringen ger myndigheter uppdrag om ökad kolsänka

Regeringen ger myndigheter uppdrag om ökad kolsänka

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har getts i uppdrag att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka. Regeringen vill att myndigheterna ska arbeta strategiskt och vidareutveckla metoder som kan minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena...
Futuense ingår i Stockholms stads klimatpakt

Futuense ingår i Stockholms stads klimatpakt

Futuense har nu antagit Stockholms stads klimatpakt, att tillsammans med andra Stockholmsföretag bidra till ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Redan 2023, ska den totala utsläppen av växthusgaser i Stockholm ha minskat till maximalt 1,5 ton CO2e per...

Futuense använder cookies för att erbjuda dig den bästa upplevelsen av vår webbplats samt för marknadsförings- och statistikändamål.