EU tagit beslut om skärpt klimatmål 2030

EU tagit beslut om skärpt klimatmål 2030

I veckan som gick tog EU:s stats- och regeringscheferna beslut om klimatmål för år 2030. För att EU ska bli klimatneutralt till 2050 har man nu beslutat att redan 2030 ska utsläppen minskat med 55 procent i jämförelse med utsläppen 1990. EU har med detta mål...
Sveriges långsiktiga klimatstrategi inlämnat till FN

Sveriges långsiktiga klimatstrategi inlämnat till FN

Alla länder som signerat Parisavtalet uppmuntras att inkomma med en långsiktig klimatstrategi till FN under detta år. Den 11 december lämnade Sverige in sin. I den framgår hur Sveriges arbete kommer att bedrivas för att uppnå Parisavtalets övergripande mål. Den...

Futuense använder cookies för att erbjuda dig den bästa upplevelsen av vår webbplats samt för marknadsförings- och statistikändamål.