EU:s nya LCA-metodik får kritik från svenska forskare

EU:s nya LCA-metodik får kritik från svenska forskare

EU introducerade nyligen en ny metodik för livscykelanalyser vid namn ”Product Environmental Footprint”. Den nya LCA-metodiken har i syfte att främja en mer hållbar planet genom att ta hänsyn till hela livscykeln från uttag av råvaror till dess att de kasseras....
Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Regeringen vill att fler som producerar egen el ska slippa skatteplikt genom höjda effektgränser. Enligt förslaget ska effektgränserna höjas till 500 kW för elektrisk kraft från sol, 250 kW för elektrisk kraft från vågor eller vind och 100 kW för övriga energikällor....
Avfallsskatt och avfallsförbränningsskatten ska ses över

Avfallsskatt och avfallsförbränningsskatten ska ses över

Regeringen meddelade nyligen att undantagen för avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt ska ses över genom att tillsätta en utredning. Syftet är att underlätta för bättre materialåtervinning. En särskild utredare ska undersöka om flera undantag från skatterna kan...
Regeringen vill minska riskerna vid avfallshantering

Regeringen vill minska riskerna vid avfallshantering

Regeringen har remitterat ett förslag för att ge tillsynsmyndigheter större möjligheter att agera mot illegal avfallsverksamhet och för förbättrad avfallshantering. Under senare tid har det förekommit flera uppmärksammade fall i media där olika verksamhetsutövare inte...