Cirkulär ekonomi och hållbarhet

Vad menas med cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi innebär att man använder produkter så länge det går. När de är uttjänta återanvänds och återvinns materialet om och om igen tills det ej längre är möjligt. På detta sätt minskar vi avfallet och användning av jordens jungfruliga naturresurser. Cirkulär ekonomi är en nyare form av kretslopp.

Varför behövs cirkulär ekonomi?

I Sverige konsumerar vi varor och tjänster som om det fanns fyra jordklot med resurser. Därför är en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi nödvändigt om vi ska lyckas med att minska våra utsläpp och ekologiska fotavtryck i naturen. Alla, stater, organisationer, företag och enskilda personer måste ställa om och göra sin produktion och konsumtion mer hållbart för att minska sin inverkan på sin omgivning och på jorden.

Vad kan Futuense hjälpa till med?

Då forskningen och lagstiftningen kring cirkulär ekonomi och hållbarhet utvecklas i en snabb takt hjälper vi våra kunder med både generell och skräddarsydd omvärldsbevakning. Vi erbjuder också fördjupningar i form av workshops, rapporter och livscykelanalyser. Vi stöttar kunderna också vid upphandlingar.

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling
b3lineicon|b3icon-user-arrows||User Arrows
Påverkansarbete
b3lineicon|b3icon-user-connection||User Connection
Opinionsbildning
b3lineicon|b3icon-magnifier||Magnifier
Omvärldsbevakning och analys
b3lineicon|b3icon-refresh||Refresh
Cirkulär ekonomi & hållbarhet
b3lineicon|b3icon-gavel||Gavel
Juridiska tjänster
b3lineicon|b3icon-user-add||User Add
Konsultinhyrning

Senaste nytt