Regeringen vill minska riskerna vid avfallshantering

Regeringen vill minska riskerna vid avfallshantering

Regeringen har remitterat ett förslag för att ge tillsynsmyndigheter större möjligheter att agera mot illegal avfallsverksamhet och för förbättrad avfallshantering. Under senare tid har det förekommit flera uppmärksammade fall i media där olika verksamhetsutövare inte...
EU tagit beslut om skärpt klimatmål 2030

EU tagit beslut om skärpt klimatmål 2030

I veckan som gick tog EU:s stats- och regeringscheferna beslut om klimatmål för år 2030. För att EU ska bli klimatneutralt till 2050 har man nu beslutat att redan 2030 ska utsläppen minskat med 55 procent i jämförelse med utsläppen 1990. EU har med detta mål...
Sveriges långsiktiga klimatstrategi inlämnat till FN

Sveriges långsiktiga klimatstrategi inlämnat till FN

Alla länder som signerat Parisavtalet uppmuntras att inkomma med en långsiktig klimatstrategi till FN under detta år. Den 11 december lämnade Sverige in sin. I den framgår hur Sveriges arbete kommer att bedrivas för att uppnå Parisavtalets övergripande mål. Den...