Årets bästa avfallskommun är Falun

Årets bästa avfallskommun är Falun

Varje år utser branschorganisationen Avfall Sverige landets bästa kommun på avfallshantering och i år blev Falun vinnare. – Det är verkligen superkul! Det är något som både vi och alla kommuninvånare ska känna stolthet över, säger Micael Grandin, produktchef för...
Kemikalieinspektionen föreslår nya etappmål

Kemikalieinspektionen föreslår nya etappmål

I Sveriges miljömålssystem har riksdagen beslutat att arbeta med sexton miljökvalitetsmål, ett etappmål och ett generationsmål. Generationsmålet utpekar inriktningen för en samhällsomställning där miljöfrågor är lösta tills nästa generation, för att uppnå...
EU:s nya LCA-metodik får kritik från svenska forskare

EU:s nya LCA-metodik får kritik från svenska forskare

EU introducerade nyligen en ny metodik för livscykelanalyser vid namn ”Product Environmental Footprint”. Den nya LCA-metodiken har i syfte att främja en mer hållbar planet genom att ta hänsyn till hela livscykeln från uttag av råvaror till dess att de kasseras....
Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Regeringen vill att fler som producerar egen el ska slippa skatteplikt genom höjda effektgränser. Enligt förslaget ska effektgränserna höjas till 500 kW för elektrisk kraft från sol, 250 kW för elektrisk kraft från vågor eller vind och 100 kW för övriga energikällor....
Avfallsskatt och avfallsförbränningsskatten ska ses över

Avfallsskatt och avfallsförbränningsskatten ska ses över

Regeringen meddelade nyligen att undantagen för avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt ska ses över genom att tillsätta en utredning. Syftet är att underlätta för bättre materialåtervinning. En särskild utredare ska undersöka om flera undantag från skatterna kan...
Regeringen vill minska riskerna vid avfallshantering

Regeringen vill minska riskerna vid avfallshantering

Regeringen har remitterat ett förslag för att ge tillsynsmyndigheter större möjligheter att agera mot illegal avfallsverksamhet och för förbättrad avfallshantering. Under senare tid har det förekommit flera uppmärksammade fall i media där olika verksamhetsutövare inte...
EU tagit beslut om skärpt klimatmål 2030

EU tagit beslut om skärpt klimatmål 2030

I veckan som gick tog EU:s stats- och regeringscheferna beslut om klimatmål för år 2030. För att EU ska bli klimatneutralt till 2050 har man nu beslutat att redan 2030 ska utsläppen minskat med 55 procent i jämförelse med utsläppen 1990. EU har med detta mål...

Futuense använder cookies för att erbjuda dig den bästa upplevelsen av vår webbplats samt för marknadsförings- och statistikändamål.