Public affairs i Stockholm

Vi arbetar inom alla områden vad gäller Public Affairs och erbjuder kunderna kompletta lösningar.

Vi gör analyser av det politiska läget, tar fram strategier för opinionsbildning, lobbying och varumärkesbyggande.

Att kunna förstå sin omvärld och det konstant föränderliga politiska landskapet blir allt viktigare i dagens kommunicerande samhälle. Detta är en viktig framgångsfaktor vid planering och utförande av affärer och drift av verksamheter.

Futuense har expertisen och ingångarna där det offentliga samtalet formas och där lagarna kommer till. Vi stöttar våra kunder i deras påverkansarbete nationellt, gentemot kommuner, regioner, regeringen och riksdagen. Vi är arbetar även på en europeisk nivå, i Bryssel och Strasbourg, gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Inom Futuenses nätverk finns rådgivare specialiserade på Public Affairs alla områden.

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling
b3lineicon|b3icon-user-arrows||User Arrows
Påverkansarbete
b3lineicon|b3icon-user-connection||User Connection
Opinionsbildning
b3lineicon|b3icon-magnifier||Magnifier
Omvärldsbevakning och analys
b3lineicon|b3icon-refresh||Refresh
Cirkulär ekonomi & hållbarhet
b3lineicon|b3icon-gavel||Gavel
Juridiska tjänster
b3lineicon|b3icon-user-add||User Add
Konsultinhyrning

Senaste nytt