Ett steg närmare inrättandet av vetenskaplig panel för kemikalier, avfall och föroreningar

Februari 21, 2023

FN:s första möte för att inrätta en vetenskaplig panel för kemikalier, avfall och föroreningar har hållits i FN:s högkvarter i Bangkok. Målet för mötet var att finna samsyn i hur panelens omfattning och funktion ska se ut. Panelen är tänkt att få liknande funktion som IPCC och IPBES har för klimatkonventionen respektive biodiversitet.

 

Bakgrund till mötet

 

Beslutet om att inrätta en panel för kemikalier, avfall och föroreningar fattades under UNEAs (United Nations Environmental Assembly) femte session, vilken hölls i Nairobi i mars 2022. I korthet utgör UNEA, FN:s miljöförsamling, det styrande organet för UNEP, FN:s miljöprogram. Syftet med panelen är att stärka kopplingen mellan forskning och beslutsfattare. Att fler politiska åtgärder underbyggs av vetenskap på området är, enligt resolutionen, ett akut behov. Med en panel som, liksom tidigare nämnt, fyller samma funktion som IPCC gör för klimatkonventionen hoppas även UNEA att mer arbete görs för att främja en sund förvaltning av kemikalier och avfall samt för att förhindra föroreningar.

 

Det första av tre möten

 

Mötet som hölls i Bangkok mellan 29 januari och 3 februari, där delegater från 111 länder deltog, utgör det första av tre möten för att enas kring utformningen av panelen. Nästa möte kommer att hållas i slutet av 2023 medan det tredje, och sista, mötet är inplanerat till juni 2024. Förhoppningen är att arbetsgruppen, som ska lägga fram förslag för hur panelen ska se ut, ska färdigställa sitt arbete till slutet av 2024. Sveriges delegation på plats ledde, i och med det svenska ordförandeskapet i EU, även EU:s och medlemsstaternas förhandlingsarbete.

 

Inte bara ett problem för miljön och klimatet

 

Föroreningar och bristfällig hantering av kemikalier och avfall har stor påverkan på människors hälsa på global nivå. Under mötets öppningsanförande belyste Tedros Adhanom Ghebreyesus, Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör, att det varje år dör 13 miljoner människor till följd av kända miljörisker, där exponering av kemikalier och luftföroreningar är två orsaker. Adhanom Ghebreyesus påpekade även att dessa dödsfall, som skulle kunna undvikas, i stället kommer öka i takt med global uppvärmning och förlust av biodiversitet. Att inrätta en panel för att möta dessa problem välkomnades därför av Världshälsoorganisationen.

 

” This panel can make a real difference, with a strategic approach that builds on the work of other processes, and by identifying opportunities to innovate, with a focus on prevention. WHO looks forward to working with you to consider what role we can play in the panel as it takes shape.” – Tedros Adhanom Ghebreyesus, Världshälsoorganisationens generaldirektör.

 

Källa: Regeringskansliet pressmeddelande, UNEA resolution, FN:s miljöprogram & WHO öppningsanförande   

    unsplash