OM FUTUENSE

Futuense är Public Affairs-byrån med expertis inom påverkansarbete och juridisk rådgivning. 

Specialkompetensen ligger inom cirkulär ekonomi och hållbarhet.


Namnet Futuense, en sammanslagning av orden future influense, betyder framtida påverkan. För att kunna ha inflytande på framtidens politiska och juridiska beslut är det angeläget att du som kund blickar framåt för att kunna skapa dem resultaten som du efterfrågar och eftersöker. Vår expertis hjälper dig att uppnå önskat resultat.


På marknaden råder det brist på byråer som erbjuder den helhetslösning som Futuense ger. Politisk påverkan är första ledet av en process som bidrar till att lagar kommer till. Juridisk tillämpning, tolkning och tillämpning av gällande lagar, är den andra delen av processen. Futuense erbjuder tjänster där båda leden inkluderas vilket skapar trygghet för dig som kund.

Futuense hjälper branschorganisationer, medelstora och stora företag med allt inom Public Relations, Public Affairs och juridiska frågor. Vi sätter ihop ett team för att bemöta era önskemål och behov.

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling!