Futuense instiftar stipendium för unga kvinnliga ledare

Välkommen med din nominering!

Futuense instiftar nu ett stipendium på 10 000 kronor för att synliggöra framstående unga kvinnliga ledare. Stipendiet syftar även till att inspirera och motivera andra kvinnor att följa sina karriärambitioner.


 

Vad utmärker en god ledare?

 

Att leda med fokus på människan och med förmågan att skapa gemensamt ansvar och kollektiv entusiasm är egenskaper som ofta förknippas med kvinnligt ledarskap och ibland får den något tvetydiga benämningen ”mjuk ledarstil”. Vi tycker dock inte att detta är något som behöver förknippas med manligt eller kvinnligt, utan bör snarare ses som en modern form av ledarskap, helt enkelt. Och ta bort det där med mjuk.

 

Att leda med aktiv inkludering och lyckas få med alla medarbetare på företagets resa kräver både tydlighet och gediget strategiskt arbete. Likaså förmågan att skapa sammanhang och riktning. Med det här stipendiet vill vi därför uppmärksamma den som utgör ett föredöme i, en för övrigt, tidlös aspekt av gott ledarskap – nämligen den som har förmågan att lyfta sin omgivning.

Nominera här!

Vem kan nomineras för stipendiet?


För att vara berättigad till detta stipendium måste kandidaten uppfylla följande kriterier:

  • Kvinna mellan 18 och 25 år.
  • Kvinna som med sin ledarstil har förmågan att lyfta sin omgivning.

 

Du är varmt välkommen att nominera dig själv eller någon annan som du anser uppfyller kriterierna för stipendiet och motivera varför just denne förtjänar att bli uppmärksammad.


Om du nominerar någon annan, inkludera följande i formuläret:

  • Motivering
  • Referenser


Om du nominerar dig själv, inkludera utöver detta även meritförteckning/CV i formuläret.


Sista dag för att skicka en nominering är den 30 april 2024, varpå vi kommer att gå igenom nomineringarna. Vid månadsskiftet maj/juni annonseras pristagaren till stipendiet på 10 000 kronor.


För ytterligare information vänligen kontakta Aylin Farid, Vd på Futuense, på aylin.farid@futuense.com.

 
 
 
 
 
 

Om Futuense


Futuense är en Public Affairs-byrå med djupgående juridisk expertis och specialisering inom hållbarhetsfrågor.

Vi är dedikerade till att stödja våra kunder i ett allt mer komplext juridiskt företagslandskap. Med vår mångåriga erfarenhet inom hållbarhet hjälper vi våra kunder att möta de utmaningar och möjligheter som den gröna omställningen för med sig.