PUBLIC AFFAIRS I NORDEN

Vi arbetar inom alla områden vad gäller Public Affairs och erbjuder kunderna kompletta lösningar.


Vi gör analyser av det politiska läget, tar fram strategier för opinionsbildning, lobbying och varumärkesbyggande.


Att kunna förstå sin omvärld och det konstant föränderliga politiska landskapet blir allt viktigare i dagens kommunikativa samhälle. Detta är en viktig framgångsfaktor vid planering och utförande av affärer och drift av verksamheter.


Futuense har expertisen och ingångarna där det offentliga samtalet formas och där lagarna kommer till. Vi stöttar våra kunder i deras påverkansarbete nationellt, gentemot kommuner, regioner, regeringen och riksdagen. Vi arbetar även på en europeisk nivå, i Bryssel och Strasbourg, gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Detta kan vi hjälpa er med

Omvärldsbevakning och analys

Omvärldsbevakning är en nyckelfråga för att kunna vara med i samhällsdebatten och därmed i samhällsutvecklingen. Futuense hjälper dig som kund att göra en grundlig omvärldsbevakning, ta fram olika analyser som beskriver olika scenarier och göra välgrundade bedömningar. Allt för att svara på era ställda frågor. Detta kan till exempel göras genom djupintervjuer av andra aktörer och fokusgrupper.

Futuense erbjuder även specialsydda nyhetsbrev om viktiga offentliga beslut tagna nationellt och inom EU.

Påverkansarbete

Påverkansarbete, även kallat lobbying, handlar om att påverka politiska beslut i önskad riktning. Detta sker oftast genom dialog med beslutsfattare. Vi ger dig som kund förutsättningar att forma dina budskap på rätt sätt och vi öppnar dörrarna till beslutsfattarna. Detta bidrar till att du som kund får möjlighet att framföra ditt budskap och på sikt få gehör hos beslutsfattarna. Nyckeln till framgång är samverkan mellan aktörer.


Vi hjälper dig med konkreta handlingsplaner som inkluderar aktiviteter, noggranna undersökningar av omvärlden och strategiska analyser.

Vi arbetar nationellt gentemot kommuner, landsting, riksdagen och Regeringskansliet, men även i Bryssel och Strasbourg gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling!