Public Affairs-byrå med expertis av påverkansarbete & juridisk rådgivning

– specialiserad på cirkulär ekonomi och hållbarhet

November 21, 2022

Under FN:s klimatmöte i Glasgow 2021 antogs deklarationen om minskade metanutsläpp globalt. Nu under COP27 lämnar Sverige in sin metanhandlingsplan som ett led i genomförandet av deklarationen. Målet med den globala metandeklarationen är att minska metanutsläppen med 30 procent till 2030 jämfört med år 2020.


Läs mer

November 21, 2022

Regeringen har lagt fram en proposition om skattereduktion för installation av grön teknik. Förslaget innebär en höjning av dagens subventionsgrad för installation av solceller från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna.


Läs mer

November 15, 2022

Regeringen höjer anslaget för Industriklivet med 600 miljoner kronor för 2023, särskilt fokus ligger på tekniker för koldioxidinfångning (CCS). Förslaget, med 600 miljoner årligen mellan 2023–2025, är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.


Läs mer

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss-få direkt återkoppling!