Public Affairs-byrå med expertis av påverkansarbete & juridisk rådgivning

– specialiserad på cirkulär ekonomi och hållbarhet

Oktober 3, 2022

Den 29 september presenterades 18 projekt inom plastforskningsområdet under en eftermiddag med temat ”Vad är på gång inom plastforskningen?”. Evenemanget arrangerades av bland annat Naturvårdsverket och Vinnova.


Läs mer

September 26, 2022

Under den 77:e sessionen i FN:s generalförsamling framfördes ett videomeddelande från FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed där hon uppmanade företagsvärlden att vara en drivande kraft i klimatomställningen.


Läs mer

September 19, 2022

Myndigheten Tillväxtanalys presenterade i förra veckan sin rapport med förslag på vilka styrmedel och åtgärder som kan tänkas driva på näringslivets klimatomställning. I rapporten identifieras även hinder för omställningen till en cirkulär ekonomi inom näringslivet.


Läs mer

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss-få direkt återkoppling!