Public Affairs-byrå med expertis av påverkansarbete & juridisk rådgivning

– specialiserad på cirkulär ekonomi och hållbarhet

Futuense instiftar nu ett stipendium på 10 000 kronor för att synliggöra framstående unga kvinnliga ledare i åldern 18-25. Stipendiet syftar även till att inspirera och motivera andra kvinnor att följa sina karriärambitioner.


Sista dag för att skicka en nominering är den 30 april 2024.

Futuense instiftar stipendium för unga kvinnliga ledare

April 11, 2024

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i minerallagen. Ändringen utgör en del i regeringens arbete med att förenkla och göra tillståndsprocesserna för gruvor mer effektiva.


Läs mer om ändringarna här

April 9, 2024

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag för en nationell implementering av EU:s direktiv kring företagens hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Lagförslaget innehåller bestämmelser som i hög grad ansluter till direktivets utformning och ordalydelse. Regeringen anser även att skyldigheten att upprätta hållbarhetsrapport inte bör gå längre än vad EU-direktivet kräver.


Läs mer om förslaget här

April 5, 2024

Regeringen beslutade nyligen att Utredningen om havsbaserad vindkraft får ett nytt uppdrag. Enligt det nya direktivet ska det utredas huruvida Sverige bör övergå till ett system där tillståndsgivning till ny havsbaserad vindkraft enbart sker genom att staten anvisar lämpliga platser för etablering.


Läs mer om tilläggsdirektivet här

Missa inga viktiga nyheter, prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev!

 
 
Ja, jag vill ta del av det kostnadsfria nyhetsbrevet.
 
 

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling!

unsplash