Public Affairs-byrå med expertis av påverkansarbete & juridisk rådgivning

– specialiserad på cirkulär ekonomi och hållbarhet

September 26, 2022

Under den 77:e sessionen i FN:s generalförsamling framfördes ett videomeddelande från FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed där hon uppmanade företagsvärlden att vara en drivande kraft i klimatomställningen.


Läs mer

September 19, 2022

Myndigheten Tillväxtanalys presenterade i förra veckan sin rapport med förslag på vilka styrmedel och åtgärder som kan tänkas driva på näringslivets klimatomställning. I rapporten identifieras även hinder för omställningen till en cirkulär ekonomi inom näringslivet.


Läs mer

September 12, 2022

Till följd av den ökade konsumtionen av elektronik och dess påverkan på klimatet har EU nu publicerat ett lagförslag som ställer krav på cirkularitet, det vill säga krav på ökad livslängd, bättre reparationsmöjligheter samt bättre möjligheter till återvinning och återanvändning av elektronik.


Läs mer

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss-få direkt återkoppling!