Public Affairs-byrå med expertis av påverkansarbete & juridisk rådgivning

– specialiserad på cirkulär ekonomi och hållbarhet

Futuense instiftar nu ett stipendium på 10 000 kronor för att synliggöra framstående unga kvinnliga ledare i åldern 18-25. Stipendiet syftar även till att inspirera och motivera andra kvinnor att följa sina karriärambitioner.


Sista dag för att skicka en nominering är den 30 april 2024.

Futuense instiftar stipendium för unga kvinnliga ledare

April 18, 2024

Utredningen Nationell samordnare för Agenda 2030 har nu slutredovisats. Den särskilda utredaren har haft i uppdrag att samordna och bistå regeringen i implementeringen av Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling på nationell nivå.


Läs mer om slutredovisningen här

April 16, 2024

Igår presenterade regeringen 2024 års vårproposition samt vårändringsbudgeten. De satsningar som föreslås inom utgiftsområde 20, som berör klimat, miljö och natur, omfattar bland annat en stärkning av klimatinvesteringar. Därtill föreslås ökade anslag till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, samt satsningar på åtgärder för värdefull natur och sanering av förorenade områden.


Läs mer om vårändringsbudgeten här

April 11, 2024

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i minerallagen. Ändringen utgör en del i regeringens arbete med att förenkla och göra tillståndsprocesserna för gruvor mer effektiva.


Läs mer om ändringarna här

Missa inga viktiga nyheter, prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev!

 
 
Ja, jag vill ta del av det kostnadsfria nyhetsbrevet.
 
 

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling!

unsplash