Naturvårdsverket släpper ny vägledning för tillståndsprövningar

Mars 15, 2024

För att företag ska kunna få en bättre överblick och mer kunskap kring tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet har Naturvårdsverket tagit fram en ny vägledning, Så går en tillståndsprövning enligt miljöbalken till. Informationsmaterialet utgör en del av arbetet med att effektivisera tillståndsprövningarna.

 

Lättare att göra rätt

 

Effektivare tillståndsprocesser är en möjliggörare för omställningen som krävs för att nå Sveriges miljömål. Enligt Naturvårdsverket är ett sätt att bidra till effektiviseringen att sprida mer kunskap om hur tillståndsprocessen går till. Bättre förutsättningar för verksamhetsutövare att göra rätt från början ökar också möjligheten för mer effektiva prövningsprocesser. Syftet med vägledningen är därför att öka förståelsen för vilka underlag som företag behöver göra tillgängliga och vid vilken tidpunkt, samt att tydliggöra vilka aktörer som är aktiva under olika tidpunkter av tillståndsprocessen.

 

Vägledning för miljöfarlig verksamhet

 

Vägledningen vänder sig specifikt till verksamhetsutövare som bedriver, eller avser att bedriva, miljöfarlig verksamhet som ska tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen, så kallade B-verksamheter. Informationen kan även vara av nytta för andra som kommer i kontakt med tillståndsprövningar. Naturvårdsverket har valt att dela in vägledningen i tre olika avsnitt, som också utgör moment i tillståndsansökan:

 

  • Inför ansökan om tillståndsprövning 
  • Tillståndsprövningen  
  • Överprövning  

 

Myndigheten har även tagit fram illustrationer som ska bidra till att verksamhetsutövare får en bättre överblick av processen.

 

Vilka verksamheter omfattas av tillståndsprövningar?

 

Tillståndsprövningar genomförs för att på ett rättssäkert och effektivt sätt pröva verksamheter som påverkar omgivningen. Det skydd som prövningen ska säkerställa handlar både om människors hälsa och miljön. Tillståndsprocessen syftar även till att ge allmänheten möjlighet till insyn och inflytande i processen. När ett tillstånd väl är upprättat är det dock svårt att ändra på det, vilket skapar trygghet för verksamhetsutövare. Företag som omfattas är de med en verksamhet som fyller ett, eller flera, av följande kriterier:

 

  • hanterar farliga ämnen,
  • kan antas medföra betydande miljöpåverkan,
  • medför risk för betydande föroreningar,
  • medför andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljö.

 

Källa: Naturvårdsverket pressmeddelande och Så går en tillståndsprövning enligt miljöbalken till